ORTA KULAKTA SIVI TOPLANMASI VE KULAĞA TÜP TAKILMASI

Burun estetiği

Cerrahi tedavi, orta kulak iltihabında ilk tercih edilen tedavi yöntemi değildir. Orta kulak iltihaplarının % 70’i kendiliklerinden, hiçbir müdahale yapılmadan iyileşirler çünki birçoğu virüslere bağlıdır veya vücudun normal bağışıklık sistemi bu enfeksiyonları yener. Bakterilerin neden olduğu orta kulak iltihaplarında antibiyotik tedavisi çoğu zaman başarılıdır.

Eğer çocuğunuzun orta kulak iltihabı uygun tıbbi tedaviye cevap vermezse, sıvı birikimi sürekli hale gelirse ve işitme kaybı fazla ise cerrahi tedavi önerilebilir.


Tüp takma kararında şu kriterler kullanılır:

* 6 aylık bir dönemde 4 veya daha fazla orta kulak iltihabı olması
* 12 aylık bir dönemde 6 veya daha fazla orta kulak iltihabı olması
* Tek kulakta 6 aydan fazla süreli sıvı bulunması
* Her iki kulakta 3 aydan fazla süreli sıvı bulunması
* Orta dereceden fazla işitme kaybı
* Orta kulak iltihabı sırasında komplikasyon (menenjit, beyin absesi, yüz felci gibi)
* Antibiyotiklere şiddetli ve yaygın alerjisi olan çocuklarda
* Yenidoğanda yüksek ateşle seyreden orta kulak iltihabı
* Bağışıklık eksikliği olan bebeklerde orta kulak iltihabı


KULAK TÜPÜ AMELİYATI SIRASINDA NELER OLUR?
Ameliyatta kulak zarına küçük bir tüp yerleştirilir ve orada bırakılarak orta kulağa tüp yoluyla hava gitmesi sağlanır. Kulak tüpleri çeşitli biçimlerde olurlar ve yerleştirildikten sonra genellikle tekrar orta kulak iltihabı gelişmesini önlerler. Tüp sayesinde orta kulaktaki sıvı östaki borusu ve tüp yolu ile boşalır.
Eğer ameliyatın ne olduğunu anlayabilecek yaşta ise, çocuğunuza onu nelerin beklediğini anlatarak kendini ameliyata hazırlamasına yardımcı olabilirsiniz.

ESTETİK BURUN OPERASYONUNUN RİSKLERİ NELERDİR?
El becerisi,cerrahi için çok önemlidir. İyi el becerisine sahip bir cerahın elinde komlikasyonlar nadir ve çok küçüktür. İstenmeyen sonuçlar ihtimali alınan tedbirlerle azaltılabilmektedir. İyi cerrahi ile burunda görünür iz kalmaz. Doğru planlanmış ve el becerisi iyi olan bir cerrahın ellerinde burun ,her zman önceki halinden daha iyi hale getirilir.

Kulak tüpü ameliyatında :
* Çocuğunuz ameliyat sırasında bir anestezi uzmanı tarafından izlenir. Çocuğunuza bir maske yolu ile genel anestezi verilik ve yaklaşık 20 dakika süreyle uyutulur.
* Doktorunuz, kulak zarına kulak yolu içinden ulaşır. Kulak tüpü takılması için deride bir kesi yapılmaz.
* Kulak zarında yaklaşık 2-3 mm uzunluğunda küçük bir kesi yapılarak orta kulaktaki sıvı buradan çekilir.
* Kulak zarında açılan deliğe 2-3 mm çaplı küçük bir plastik tüp yerleştirilir.
* Genellikle hastanede toplam kalış süresi, aynı anda geniz eti ameliyatı veya bademcik ameliyatı yapılmamışsa birkaç saatten uzun değildir.

KULAK TÜPÜ AMELİYATINDAN SONRA ÇOCUĞUMA ÖZEL BİR BAKIM GEREKECEK Mİ?
Kulak tüpleri, orta kulağa hava gitmesini sağlayarak genellikle tekrarlayan orta kulak iltihaplarını önlerler. Bununla birlikte, kulak tüpü takıldıktan sonra kulak yolundan orta kulağa su girmesi ihtimali ortaya çıkar. Bu durumda, sudaki bakteri ve virüs cinsi mikropların orta kulakta iltihaba neden olması mümkündür. Bu nedenle, kulak tüpü takıldıktan sonra suyla ilişkili bazı faaliyetlerde (yüzme, banyo, duş, vs.) çocuğunuzun kulak yolunu korumanız, gerekirse tıkaç kullanmanız uygun olur.

Kulak tüpü varlığında kulak iltihabı oluşma riski azalır ancak devam eder. Kulak iltihabı anne-bablar veya bakıcılar-öğretmenler tarafından kolaylıkla teşhis edilirler çünkü kulaktan ağrısız akıntı olur. Bu durumda kulak iltihabının tedavisine antibiyotikli kulak damlası ile başlanır. 3-4 gün içinde tedaviye cevap vermezse ağızdan antibiyotikler verilir. Çok nadiren akıntı ilaç tedavisine cevap vermediğinde tüpün yenisi ile değiştirilmesi gerekebilir.

Kulak tüpü, kulak zarında genellikle 12-18 ay süreyle kalır; daha sonra kendiliğinden kulak yoluna düşer ve kulak zarında tüpün takıldığı delik kendiliğinden kapanır. Bu süreden daha önce tüpler düşebilir veya tıkanabilirler. Düşen tüp, kulak kanalından dışarı çıkmayabilir; bu nedenle tüpün kulak zarından düşüp düşmediğini göremeyebilirsiniz. Tüpün kontrolunu belli aralıklarla doktorunuz yapacaktır. Eğer tüp kendiliğinden düşmezse, doktorunuz 18 ay ile 3 yıl arasındaki bir sürede tüpün alınması gerektiğini bildirir. Kulak tüpleri, orta kulak iltihaplarının önlenmesinde oldukça etkili olmakla birlikte, tek bir uygulama kesin tedavi için yeterli olmayabilir. Tüpler ancak yerinde kaldıkları süre içinde yarar sağlar; tüp düştükten sonra iltihabın tekrarlaması halinde tüpün yeniden takılması gerekebilir. Östaki borusunun fonksiyonlarında düzelme yaşla beraber ortaya çıkar
ve çocuğunuz sürekli tüp ile yaşamak zorunda kalmaz